Inscripció

Si vols inscriuret fente soci – sòcia, fes clic a l’enllaç que vulguis:

Recordeu posar el nom complet de tots dos en el cas d’inscripció familiar.

Un cop omplerts els impresos d’inscripció i autorització bancària, ens els podeu fer arribar per qualsevol d’aquestes opcions:

  • Enviar-los per email a aulescaldes@gmail.com
  • Lliurar-los personalment en la propera conferència
  • Lluirar-los a la nostra seu del Carrer Sant pau, 24 de Caldes de Montbui.

Preus conferències:

Per els Socis, l’entrada es gratuïta, totes estan incloses en la quota del curs.

Per els No socis, el preu es de 7,00 €

Preus sortides i activitats:

A concretar, s’informarà en el moment de la presentació de la mateixa.


“En compliment del RGPD 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes,  AULES D’EXTENSIO UNIVERSITARIA DELFI DALMAU I ARGEMIR els informa que és la Responsable de les dades  de caràcter personal que puguin constar en aquesta comunicació, essent la seva finalitat el compliment de la activitat social, estant degudament legitimada per a tal fi, i es compromet al compliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal, i a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat. A més, els informa que podran exercir els seus drets d’Informació, Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, així com els de Limitació, Portabilitat i Dret a l’Oblit, dirigint-se a aulescaldes@gmail.com